باشی نباشی پیش من تو بهترین هم نفسـی ، هر جای دنیا که میری به آرزوهات بـرسی


روز تولد توئه میـلاده هر چی خاطره ، روزی که غیره ممکنه هیچ جوری از یادم بره