یه شروع دوباره

سلام سلام یه سلام پرشین بلاگی

با فیلتر شدن بلاگ اسپات و با دلی آکنده از غصه مجبور به ترک وبلاگ قبلی شده و با دلی امیدوارم به پرشین بلاگ روی اوردیم.باشد که خبرهای خوش بنویسیم و دوستان ببیشتری بیابیم و مامان بهتری باشیم تا همیشه به روز باشیم.

                                                               به امید ان روز

                                                                                  

/ 0 نظر / 85 بازدید